دبیرخانه کنگره

/دبیرخانه کنگره
دبیرخانه کنگره2018-11-15T23:45:08+00:00

دبیرخانه کنگره

آدرس دبیرخانه: تهران، بیمارستان امام خمینی (ره)، ساختمان اصلی، طبقه سوم، دفتر گروه ارتوپدی دانشگاه تهران
تلفن: 61192710-021

جهت ارسال پیام، فرم زیر را پر کنید: